Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Tel.: 602365313

Email.: zamowienia@mielpol.pl

Do darmowej dostawy: 100,00 zł

do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Mielpol.pl
Obowiązujący od 01.001.2023 roku

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Mielpol.pl  pod adresem www.mielpol.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu BHP i P.POŻ.. Właścicielem sklepu jest Centrum BHP i P.POŻ „Miel-Pol” Leszek Mieloch - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą w miejscowości Chodzież.

2. Nr REGON 570541970, NIP764-010-34-97, firma uzyskała wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 1713/92. Organem rejestrującym jest Burmistrz Miasta Chodzież.

3. Mielpol.pl  prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres do korespondencji:  
Centrum BHP i P.POŻ „Miel-Pol” Leszek Mieloch, ul. Reymonta 7, 64-800 Chodzież

Adres do zwrotu towaru: 
Centrum BHP i P.POŻ „Miel-Pol” Leszek Mieloch, ul. Reymonta 7, 64-800 Chodzież

Konto bankowe Mielpol.pl:

BzWBK:
13 1090 1317 0000 0001 4749 9871

4. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail zamowienia@mielpol.pl, na numer telefonu 602 365 313. Reklamacje prosimy kierować na adres zamowienia@mielpol.pl lub drogą pocztową na adres: Mielpol.pl, ul. Reymonta 7, 64-800 Chodzież. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, w soboty od 9:00 do 13:00.  

5. Oznaczenia pojęć użytych w regulaminie:

Cena – cena  towaru umieszczona obok zdjęcia towaru, nie uwzględniająca kosztów wysyłki towaru;

Klient  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
 
Konsument -Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Kurier – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

Opinia – subiektywna, indywidualna opinia Klienta o Sklepie, w którym dokonał zakupu i/lub zakupionych Produktach;

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego MielPol.pl;

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mielpol.pl

Serwis - serwis administrowany przez spółkę TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowickiej 3, 51-641 Wrocław, KRS: 0000737597, NIP: 897-18-54-393, REGON: 3699807510, który umożliwia wystawianie Opinii; 

Sprzedawca – Mielpol.pl Leszek Mieloch z siedzibą w Chodzieży.

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży  w Sklepie.

Umowa sprzedaży  - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  ( ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu www.mielpol.pl  

Zamówienie – zestaw zamówionych towarów do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Klienta w formie elektronicznej.

II. Oferta Sklepu Mielpol.pl

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie  2 dni kalendarzowych (UWAGA: co do zasady termin dostawy nie powinien  przekraczać 5 dni kalendarzowych)  licząc od dnia, w którym  została zawarta Umowa sprzedaży lub po wybraniu opcji przedpłaty pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku Sprzedawcy.

2. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji, jeśli jest możliwe jego sprowadzenie lub rezygnacją z Zamówienia.  
3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku  zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik Sklepu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.  

III. Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób wg wyboru Klienta;
- poprzez stronę internetową Sklepu
- wysyłając e-mail na adres zamowienia@mielpol.pl

2. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie danych formularza zamówienia:
- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów
- imienia i nazwiska odbiorcy
- dokładnego adresu dostawy
- numeru telefonu kontaktowego
- adresu e-mail zamawiającego

3. Składanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę podczas wszystkich dni roku, realizacja Zamówień odbywa się w godzinach określonych w regulaminie.

4. W przypadku dokonania zamawiania poprzez stronę internetową Sklepu należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia  Zamówienia:  imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem  pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności  .

5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie uzupełnienia danych bilingowych i kliknięcia w formularzu pola „Dalej”

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co  powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji  – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i  przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w  trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia  Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu  należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie  Sklepu internetowego.

8. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

- odbiorem przewoźnika.

dostawa Produktów dostępna jest na terytorium:  Rzeczypospolitej Polskiej.

- koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania  

  oraz są  dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce   „Koszty  dostawy”

9. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- za pobraniem;

- przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na

  stronie Sklepu  oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu

  Zamówienia).

- zapłata kartą płatniczą realizowaną za pośrednictwem firmy Blue Media S.A

- w wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma

  prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania

  przedpłaty w całości albo części.

10. Sprzedawca ma prawo do zrezygnowania z realizacji Zamówień złożonych nieprawidłowo.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub innym wg życzenia klienta.

12. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie  na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar - wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (np. paragon, faktura VAT).

13. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 6 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.  

14. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca ma prawo zastrzec sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień, po uprzednim umieszczeniu informacji na stronie internetowej sklepu.  

15. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u kuriera.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

17. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od uzyskania pozytywnej autoryzacji.

IV. Przywileje i prawa przyznane Klientowi

1. Odstąpienie od umowy 
Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów.

2 Oświadczenie  można złożyć wysyłając mail na adres zamowienia@mielpol.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji. Zwracany towar należy odesłać na adres do zwrotu towaru.

3. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży i koszt wysyłki nie później niż w terminie 14 dni, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

5. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z jego ceną. 

V. Reklamacje towarów

1.W razie braku zgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.

2.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

3.Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

4.Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

5.Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

6.W wypadkach określonych Ustawą, w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył;
c) pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten występuje nadal,
d) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 3;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7.Konsument nie może żądać odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

8 .Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres:

Mielpol
Reymonta 7
64-800 Chodzież
Z dopiskiem „sklep mielpol.pl – reklamacja”

lub dostarczyć Produkt do w/w/ adresu. Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi. Klient może skorzystać z wzoru druku reklamacyjnego, który jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w  ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

10. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.

VI.  Zniszczenia lub braki/ubytki powstałe w czasie transportu.

1. Przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera. 

2. W momencie dostrzeżenia uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki. 

VII.   Wymiana towaru 

1. Podczas gdy wybrany przez Kupującego rozmiar/model Towaru okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta w terminie 14 dni od daty zakupu. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Ponowna wysyłka następuje w ciągu 24h od momentu zwrotu Towaru. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru.
Wszystkie towary zakupione w terminie od 1 do 31 grudnia ze względu na okres świąteczny mogą zostać wymienione w terminie do 15 stycznia roku następnego.

VIII. Postanowienia szczególne dotyczące umów zawieranych z podmiotami nie będącymi konsumentami

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu zawiera postanowienia szczególne mające zastosowanie wyłącznie do Umowy Sprzedaży, której stroną jest Klient nie będący Konsumentem.

2. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem, Sprzedawcy przysługuje jednostronne prawo do odstąpienia od tej Umowy Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dozwolonym prawem, wyłączone zostają wszelkie roszczenia Klienta nie będącego Konsumentem w stosunku do Sprzedawcy z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

3. Do Umów Sprzedaży wskazanych w ust. 1 powyżej nie mają zastosowania przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Ponadto, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wobec Klienta nie będącego Konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy za Produkt z tytułu rękojmi.

4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów nie będących Konsumentami mogą zostać zmienione w każdym czasie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Ewentualne spory związane z Umową Sprzedaży oraz wynikającymi z niej stosunkami prawnymi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaną poddane rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

IX. Dane osobowe.

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Centrum BHP i P.POŻ „Miel-Pol” Leszek Mieloch oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
- archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
- obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
- windykacja należności;
- dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

4. Administratorem danych osobowych jest Centrum BHP i P.POŻ „Miel-Pol” Leszek Mieloch z siedzibą przy ulicy Reymonta 7, 64-800 Chodzież, REGON 570541970, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 764-010-34-97.

5. Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 1, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, dobrowolnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

7. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6, 7 i 8.

8. Użytkownikowi przysługuje:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do przenoszenia danych;
f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

9. W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:
a)    wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze.. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
b)    firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

X. Zgoda na zbierani opinii.

1. W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, a także w celu umożliwienia użytkownikom Sklepu zapoznania się z opiniami innych o Produktach dostępnych w Sklepie, Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie wyrażenie Opinii dotyczącej Sklepu oraz jakości zakupionych Produktów. 

2. Sprzedawca przekaże Serwisowi dane niezbędne do wyrażenia przez Klienta Opinii (w szczególności adres e-mail, imię Klienta, numer zamówienia oraz informacje o zakupionych Produktach). Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie Opinii o Sklepie oraz zakupionych Produktach, a w przypadku braku wystawienia Opinii w reakcji na wspomnianą wiadomość - kolejną wiadomość e-mail z przypomnieniem o możliwości wystawienia Opinii. Wystawienie Opinii jest całkowicie dobrowolne. 

3. Szczegółowe zasady wystawiania opinii znajdują się na stronie internetowej Serwisu pod adresem:
https://trustmate.io/user-regulations.

4. W każdym przypadku, w którym Opinia wyrażona przez Klienta będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), Klient z chwilą wystawienia Opinii udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Opinii bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, uprawniającą Sprzedawcę do:
a) utrwalania i zwielokrotniania Opinii lub jej części - dowolną techniką, w tym techniką cyfrową,
b) wprowadzania Opinii lub jej części do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej,
c) rozpowszechniania Opinii lub jej części przez publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności poprzez umieszczenie Opinii lub jej części w Sklepie Sprzedawcy oraz innych sklepach Sprzedawcy lub podmiotów z grupy spółek Sprzedawcy, w których oferuje on te same Produkty; w kampaniach marketingowych Sprzedawcy lub podmiotów z grupy spółek Sprzedawcy, w tym również prowadzonych w mediach społecznościowych. 

5. Klient upoważnia Sprzedawcę do korzystania z Opinii bez oznaczenia go jako twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich. 

6. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji przez Sprzedawcę, a także do opracowania, dostosowania, przerabiania i tłumaczenia Opinii samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich, przy czym Sprzedawca będzie korzystać z tego prawa w zakresie nienaruszającym przekazu Opinii tj. niewpływającym na sens, znaczenie czy wydźwięk Opinii. 

7. Licencja obejmuje prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań, o których mowa powyżej, w zakresie analogicznym do zakresu licencji na korzystanie z Opinii. 

8. Jednocześnie Klient, udzielając licencji, zapewnia że jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do Opinii w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie licencji na korzystanie z Opinii zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

9. Klient, udzielając licencji oświadcza, że Opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich i danych osobowych osób trzecich. 

10. Klientowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z Opinii. 

11. Opinia Klienta nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz z powszechnie przyjętymi zasadami postępowania, w szczególności nie powinna zawierać:
a) treści o charakterze wulgarnym, nieobyczajnym, treści pornograficznych, obraźliwych,
b) treści o charakterze rasistowskim, treści ksenofobicznych,
c) treści reklamowych bądź promocyjnych zarówno Klientów jak i podmiotów trzecich,
d) danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia takich osób, a także treści naruszających dobra osobiste osób trzecich,
e) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych treści o charakterze poufnym, co do których ujawnienia Klient nie jest uprawniony,
f) treści naruszających autorskie prawa majątkowe i osobiste osób trzecich, prawa własności przemysłowej,
g) treści do których odpowiednie prawa przysługują osobom trzecim, jeżeli Klient nie jest upoważniony do korzystania z tych treści w sposób umożliwiający mu udzielenie Sprzedawcy licencji w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

12. Zabronione jest wystawianie Opinii z wykorzystaniem narzędzi zapewniających automatyzację wystawiania Opinii, przełamywanie jakichkolwiek zabezpieczeń Sklepu lub podejmowanie jakichkolwiek innych zachowań, które mogłyby prowadzić do publikacji Opinii niepochodzących od Klientów. 

13. Sprzedawca nie jest dostawcą Opinii ani administratorem Serwisu umożliwiającego wystawienie Opinii. Poprzez zamieszczenie Opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechnienia Opinii. Tym samym w przypadku, gdy Opinia narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie. 

14. Wskazana procedura zbierania Opinii o Produktach ma na celu zapewnienie użytkownikom Sklepu dostępu do Opinii wyrażonych wyłącznie przez Klientów, którzy kupili opiniowany Produkt. E-mail z prośbą o Opinię przesyłany jest wyłącznie Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

15. Wiadomości z prośbą o wystawienie Opinii o zakupie dokonanym w Sklepie wysyłane są w terminach ustalanych na podstawie średnich czasów dostawy. W celu zagwarantowania Klientom możliwości zapoznania się z zakupionym Produktem przed wystawieniem Opinii, terminy te mogą ulec zmianie. 

16. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie wszystkie Opinie zebrane od Klientów (zarówno pozytywne jak i negatywne), przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia w całości lub części Opinii, która narusza obowiązujące prawo, normy społeczne lub obyczajowe, a także postanowienia niniejszego Regulaminu. 

17. Opinie nie są sponsorowane i nie mają wpływu na stosunki umowne Klienta ze Sprzedawcą. 

18. Sprzedawca może przyznać Klientom określony bonus za wystawienie Opinii np. w postaci kodu rabatowego na kolejne zakupy. Warunki przyznawania bonusów mogą być regulowane odrębnymi regulaminami oraz mogą być ograniczone czasowo. Bonus będzie przyznawany za wystawienie każdej Opinii, niezależnie od jej Treści. 

19. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie wszystkie zebrane Opinie, przy czym Opinie te są wyświetlane użytkownikom w sposób chronologiczny (od najnowszej). 

XI. Postanowienia końcowe

1.We wszelkich sprawach nieprzedstawionych w tym regulaminie, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). 

2. Do celów wykonania niniejszego regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo Polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania .

3. Korzystanie z serwisu www.mielpol.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu. 

4. Klienci mają możliwość wglądu do niniejszego regulaminu w każdym momencie przebywania na stronie internetowej Sklepu za pośrednictwem odsyłacza.

5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl